Snerydning på boldbaner

I tilfælde af sne ryddes kunstgræsbaner på Amager for sne. Her kan du læse mere om, hvordan banerne ryddes ved snefald.
Billede
Rydning af sne på boldbaner

Når det er vinter, falder der en gang imellem sne. Nå det sker, rykker anlæggenes driftspersonale ud med snerydningsflåden og kunstgræsbanerne ryddes.

Driftspersonalet begynder altid snerydningen så tidligt de kan, og gør hvad de kan for at nå så meget som muligt, inden brugerne kommer til.

Rydning af veje, pladser, fortove og trapper med offentlig adgang prioriteres før boldbaner og andre lignende områder jævnfør politiets vedtægterne for snerydning.

Rydning af kunstgræsbaner i hverdagene

Følgende anlæg ryddes på hverdage, mandag til fredag:

  • Kløvermarkens Idrætsanlæg
  • Sundby Idrætspark
  • Hekla Park
  • Kalvebod Fælled Skole
  • Holmens Idrætsanlæg

Rydning af kunstgræsbaner i weekenderne

Følgende anlæg ryddes for sne i weekenderne, lørdag og søndag:

  • Kløvermarkens Idrætsanlæg
  • Sundby Idrætspark

Følgende anlæg ryddes ikke for sne i weekenderne

  • Hekla Park
  • Kalvebod Fælled Skole
  • Holmens Idrætsanlæg