Plant et frø og gør byen grønnere

Hos Fælles Frø kan du hente frø, som kan sås rundt omkring i byen eller derhjemme – flere af Amagers kulturhuse er med, blandt andet Kvarterhuset

Fælles Frø er en frøbank for københavnerne. I banken kan du finde seks forskellige frøarter, som har hjemme i den danske natur – og som har været det i mange tusinde år. Det kaldes også for hjemmehørende frø. Frøene er nøje udvalgt som gode bidrag til byens insekter, bier og mennesker. Du kan læse mere om arterne i Kvarterhusets frøbank.

Hos Fælles Frøs frøbanker kan du hente frø, som kan plantes rundt om i byens hjørner og sprækker, i din gård eller på din altan.

Når frøene er vokset til planter, og planterne er begyndt at visne, er det tid til at høste de nye frø og aflevere dem igen i en Fælles Frø frøbank.

Ved at følge planten fra frø til høst kan du opleve plantens forskellige stadier, hvordan den ændrer sig og hvilke forskellige insekter, den får besøg af. På den måde kan vi både sprede viden om planterne til alle københavnere og sprede en masse frø.

Du kan finde Fælles Frøs frøbanker her:

Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

Børnekulturhus Ama’r, Øresundsvej 8

Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18

I Kvarterhuset findes frøbanken på balkonen på 1. sal. Ud over frøene kan du på balkonen se illustrationer af kunstneren Mie Pilborg. Og i løbet af april får frøbanken besøg af børn fra fem lokale daginstitutioner, der vil lave kunst inspireret af frøarterne i frøbanken. Børnene vil også møde en naturvejleder fra Naturværkstedet Kløvermarken, som vil fortælle dem om de forskellige frø og blomsterarter fra frøbanken. Børnene planter derefter selv frøene, som senere vil blive kørt ud til børneinstitutionerne, når frøene spirer.

Tirsdag d. 30. april kan alle komme forbi Fælles Frø Familieworkshop i Kvarterhuset og lave illustrationer og klip med Mie Pilborg. 

Fælles Frø frøbanker er udtænkt og bygget af Genlivet og har modtaget støtte fra Københavns Kommunes Biodiversitetspulje.

Fælles Frø Familieworkshop | Facebook