FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svarene på ofte stillede spørgsmål om idræt, foreningsliv og brugen af lokaler, haller og anlæg.
Billede
Ofte stille spørgsmål

Der kan være mange spørgsmål, du ikke lige kan finde svar på, når du møder op på anlæg og idrætshuse.

Vi har forsøgt at samle de spørgsmål, som vi oftest får, når folk henvender sig til os.

Vi opdaterer løbende de spørgsmål, som vi bliver stillet. Synes du ikke, at dine spørgsmål bliver besvaret her, så kontakt os.

Ofte stillede spørgsmål om idræt, foreninger, haller og anlæg

Vis alle

Hvilke aktiviteter må den enkelte bane eller lokale anvendes til?

På bookingportalerne kan du se, hvad den enkelte bane eller lokale kan bruges til. 

Bookingportalen for foreninger er Foreningsportalen. Portalen for private brugere er BookByen. Begge steder kan du ved booking se, hvad det enkelte lokale kan eller må bruges til.

For eksempel er der nogle haller, hvor det ikke er tilladt at spille håndbold med harpiks.

Der er også steder, hvor der ikke må spilles bestemte sportsgrene. Det kan være af hensyn til rengøring, vedligehold, larm eller inventar på anlægget.Vær opmærksom på at overholde reglerne for brugen af stedet.

Skal jeg selv have udstyr med?

Udstyr som bolde, ketchere, overtrækstrøjer, kegler og lignende skal du selv medbringe til anlægget.

Udstyr som net, mål, basketballkurve og andet større inventar finder du på stedet.

Hvis du er i tvivl om, hvad du kan forvente at finde derude, så tjek anlæggenes undersider. På anlæggets undersider kan du finde en liste med udstyr og baner på anlægget.

Kan jeg få adgang til haller og baner på skoler?

Haller og baner på skoleanlæg er forbehold folkeoplysende foreninger og aftenskoler.

Private brugere, virksomheder og andre organisationer kan ikke få adgang til skolehaller.

Hvornår kan min forening søge tider til aktiviteter på idrætsanlæg- og kulturhuse?

Forudsat, at din forening er en godkendt folkeoplysende forening, kan I søge tider på to måder:

  1. Gennem ansøgningsrunder
  2. Gennem resttidsansøgning

Begge metoder foregår gennem Foreningsportalen.

Gennem ansøgningsrunder

Der er to ansøgningsfrister - én for ansøgning af indendørsfaciliteter og én for ansøgning af udendørsfaciliteter. Du kan læse mere om ansøgningsfristerne på indendørs og udendørs idrætsanlæg på siden 'Værd at vide for foreninger' under 'Ansøgning og ansøgningsfrister'.

Efter ansøgningsfristerne tildeles ansøgere tid efter retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune.

Gennem resttidsansøgning

Efter ansøgningsrunderne er afviklet og tider er tildelt til foreningsaktiviteter udbydes tilbageværende tid på idrætsanlæggene som resttid. Det er de tider, som er tilbage som ingen andre har søgt. Resttider tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Gennem Foreningsportalen kan du ansøge om resttider. Når du har ansøgt om resttid tildeler Kultur- og Fritidsforvaltningen den ansøgte tid til din forening.

Kan man låne idrætsfaciliteterne til at skyde fotos, film- eller reklameoptagelser?

Det er muligt at leje faciliteter til at tage billeder og skyde film til reklame, film og tv.

Vi beder produktionsvirksomheder og deres ansatte lægge mærke til, at muligheden for at skyde i løbet af eftermiddagen og aftenen er begrænsede, da idrætsfaciliteterne her bruges af de lokale foreningers mange hold. Derfor er det ikke sandsynligt, at man i eftermiddags og aftentider vil kunne skyde film og fotos uforstyrret.

Hvilke baner og lokaler finder jeg på anlægget?

Du kan finde ud af, hvad du kan finde på det enkelte anlæg eller idrætshus under anlæggets underside. Du finder en liste over idrætsanlæggene på siden 'Idrætsanlæg på Amager og Christianshavn'.

På anlæggenes egne sider finder du oversigt over anlæggets baner, lokaler og faciliteter.